Istorijat Danas je
 

SAVEZ BORACA narodno-oslobodilačkog rata Srbije, osnovan je 1948. godine.

SAVEZ UDRUŽENjA NOR-a, nastao je 1961. godine, pristupanjem Udruženja invalida i saveza rezervnih vojnih starešina.

Važečim Statutom SUBNOR-a Srbije članstvo oslobodilačkih ratova čine učesnici NOR-a, potomci i poštovaoci Oslobodilačkih ratova Srbije, borci ratnih sukoba od 17. avgusta 1991. i NATO agresije, kolektivno članstvo drugih udruženja.

SUBNOR grada Jagodine je organizovan u 37 mesnih udruženja, gradski Odbor i Skupštinu, sa 1550 članova.

Zadaci SUBNOR-a su zalaganje za očuvanje i negovanje tradicija i istorijskih događaja oslobodilačkih ratova Srbije, očuvanje i unapređenje materijalno-zdravstvenog stanja članstva ratnih, vojnih ivalida i porodica poginulih boraca.


1. Posle odluke osnivačke Skupštine Saveza udruženja boraca Narodnooslobodilačkog rata (SUBNOR) Srbije, od 9. maja 1948. o formiranju te organizacije, usledila su osnivanja u naseljima, opštinama, gradovima, okruzima i pokrajinama. U Jagodini su do kraja 1948. osnovana udruženja, a osnivačka, odnosno izborna Skupština je usvojila Statutarnu odluku i izabrala Opštinski odbor od 45 članova. Izabrani su Predsedništvo i komisije: , a za prvog predsednika. Na narednim izborima za predsednika su birani:

2. U skladu sa Zakonom o udruženjima Republike Srbije, Skupština grada Jagodine je 11. marta 2011. usvojila Statut SUBNOR grada Jagodine i završila upis kod nadležnog organa za registar. Ciljevi i zadaci nisu bitnije izmenjeni, a članstvo je prošireno i na učesnike ratnih sukoba i ratova za odbranu nezavisnosti i teritorijalnog integriteta zemlje, potomke boraca i poštovaoce SUBNOR.

Povodom obeležavanja jubileja 65 godina od pobede nad fašizmom i 70 godina od Ustanka naroda Srbije 1941. u izdanju gradskog odbora SUBNOR iz štampe su izašle 2 knjige autora Dragoljuba Košanina: Antifašistički pokret u Jagodini i Spomen-obeležja oslobodilačkih ratova na teritoriji grada Jagodine.
Za doprinos u ostvarivanju ciljeva boračke organizacije, Gradski odbor je borcima, organizacijama i pojedincima dodelio 24 Plakete, 26 Povelja i 10 zahvalnica.
Predstavnici Ambasade Ruske federacije su uručili 29. aprila 2010. medalje Ruske federacije jagodinskim ratnim veteranima, Velimiru Ostojiću i Dragoljubu Košaninu.
U galeriji Zavičajnog muzeja organizovana je 11. maja 2010. foto-izložba: Jagodina i Jagodinci u borbi protiv fašizma, a 7. jula 2011. izložba dokumenata: Područje Jagodine u aprilskom ratu i Ustanku 1941. Izveden je bogat kulturno-umetnički program, a bio je prisutan veći broj predstavnika organizacija i građani.

3. Negovanje i razvijanje tradicija NOR i oslobodilačkih ratova je stalna obaveza borilačke organizacije. Radi toga se redovno posećuju spomen-obeležja, polažu venci i govori o značaju događaja, ličnosti i datuma vezanih za njih. Prema utvrđenom Kalendaru, obeležavaju se:

- 01. Februar Dan fašističkog i četničkog terora
- 24. mart Dan agresije NATO pakta na Srbiju
- 12. april Dan proboja Sremskog fronta
- 09. maj Dan pobede u Drugom svetskom ratu
- 21. maj Memorijal-kup P. pukovnik Goran Ostojić
- 04. jul Dan boraca
- 07. jul Dan Ustanka naroda Srbije 1941.
- 23. jul Dan formiranja Beličke partizanske čete
- 15. septembar Dan proboja Solunskog fronta
- 17. oktobar Dan oslobođenja Jagodine 1944.
- 25. oktobar Dan oslobođenja Jagodine 1918.


4. Na teritoriji grada jagodine ima 124 smonem-obeležja iz NOR i drugih oslobodilačkih ratova, od kojih je 31 u gradu, a 93 u selima. Od toga su: 28 spomenika, 19 spomen-bisti, 59 spomen-ploča, 10 spomen-česmi, 2 spomen-kuće, 2 spomen-krajputaša, 3 spomen-kosturnice i 1 spomen-groblje.

5. Jagodina je dala značajan doprinos u borbi za odbranu i oslobođenje zemlje od fašističkog okupatora u Drugom svetskom ratu. Učestvovalo je 5260 njenih građana, od koje 473 poginulo, a bilo je i 212 žrtava fašističkog i četničkog terora. Za narodne heroje je proglašeno 5 jagodinskih boraca.

- PETAR PERICA GRAČANIN, rođen 1923. u Jagodini, umro 27. juna 2004. Bio je na visokim političkim, vojnim i državnim funkcijama: Član CK. SKJ, general-pukovnik i načelnik Generalštaba JNA, kao i predsednik Predsedništva Republike Srbije.

- MILAN MIJALKOVIĆ ČIČA, profesor, rođen 1897. u Vinorači kod Jagodine, istaknuti antifašista i revolucionar i partijski radnik u Pomoravlju, Srbiji i makedoniji. Nemci su ga zarobili u Užicu 18. avgusta 1941. i streljali.

Za narodnog heroja je proglašen, 5. jula 1951.:
- JOVAN JOCA MILOSAVLjEVIĆ, student medicine, rođen 1919. u Bagrdanu kod Jagodine, istaknuti antifašista, revolucionar i partijski radnik. Zarobljen je od Nemaca 8. avgusta 1941. i streljan.

Za narodnog heroja proglašena je 6. jula 1953.:
- RADA MILjKOVIĆ, učiteljica, rođena 1917. u Belici kod Jagodine. Bila je na značajnim političkim i vojnim položajima u NOR. Poginula je u Bosni 14. jula 1942.

- RADISLAV NIKČEVIĆ, pravnik, rođen 1917. u Stubici kod Nikšica, Crna Gora, istaknuti partijski funkcioner u Jagodini i Pomoravskom okrugu. Prilikom izvršenja zadatka, zarobljen je od Nemaca u Miloševu, 7/8. avgusta 1941. i streljan.
Za narodnog heroja proglašen je 7. jula 1953.

6. Gradski odbor SUBNOR ima svoje prostorije u Jagodini, ulice Boška Buhe 80-a, telefon: 240-154.


Najsrdačnije se zahvaljujemo donatorima, bez čije pomoći ne bi smo mogli da obavimo ovaj posao.


Sva prava zadržana - Agencija Autentik - Jagodina            Ukupno: 2967   Danas:   21   Juče:   7